Section

 • กิจกรรมการเรียนรู้

  • ✉ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นการสำรวจตราวจสอบพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่มีมาแต่เดิมกันก่อน  
  • ♬ ดูวิดีโอคลิปสั้นๆ  
  • ✎ ลองตอบคำถามเพื่อสรุปสิ่งที่ได้ดูได้ฟังไป
  • ☺ แลกเปลี่ยนความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง ว่าได้รับข้อมูลความรู้ใดเพิ่มเติมบ้าง พร้อมช่วยกันสรุปแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลใหม่อย่างได้ผล
  (: คลิกที่แถบชื่อหัวข้อไปตามลำดับ เพื่อขยายดูเนื้อหาและแบบฝึกหัดออนไลน์ ภายใต้หัวข้อนั้นๆ :)

  • Open allClose all

  • ก่อนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน


  • ... คืออะไร ทําไมจึงสําคัญ ...


  • ... การสังคายนา และ การสืบทอดรักษา ...


  • ... เกี่ยวข้องอะไรกับเรา ทำไมต้องรักษา ...


  • ✉ แลกเปลี่ยนสิ่งที่เรียนรู้


  •   เกียรติบัตรออนไลน์